Orai Dysnai N

Day   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2-22 Vėjas       2.783.063.8956.676.677.227.58.067.57.226.395.285.28553.893.61
  Kryptis       NNNNNNNNNNNENNENNENNENNENNNN
2-23 Vėjas 3.062.782.221.671.671.671.672.223.063.614.4455.286.396.676.676.676.676.396.396.396.395.835.83
  Kryptis NNNNWNNWNWWNWWWWWWWWWSWWSWWSWWWWWWWWW
2-24 Vėjas 5.285.2854.444.443.893.893.613.613.613.893.893.894.444.444.444.444.444.445555.285.28
  Kryptis WWNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWWWWWWWWSWWWWWNWWNWWNW
2-25 Vėjas 5.285.2855555.285.285.285.836.396.396.677.227.227.226.395.835.835.285555
  Kryptis NWNWNWNWNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWNWNWNWNWNWNWNWNWNWNWNW
2-26 Vėjas 4.444.444.444.444.4455555.285.836.396.396.676.676.675.835.835.285.285.28554.44
  Kryptis WNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWNWNWNWNWNWNNWNNWNNWNNWNNWNNWNNWNNWNNWNNW
2-27 Vėjas 4.443.893.893.613.613.613.613.613.613.613.893.894.44555.285.285.2855.285.285.835.835.83
  Kryptis NNWNNWNNWNNWNWNWNWWNWWNWWNWWWWWWWWWWWWWWW
2-28 Vėjas 5.835.835.285.285.285.285.285.285.285.285.836.396.676.676.676.676.676.395.835.835.835.835.835.83
  Kryptis WWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWNWWNWWNWWWNWWNW
3-1 Vėjas 5.285.28555555555.285.835.835.836.395.835.835.2854.444.4454.444.44
  Kryptis WNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWWWWWWW
3-2 Vėjas 3.893.893.893.893.893.894.444.444.4455.285.835.835.836.395.835.83554.444.44555
  Kryptis WWWWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSW
3-3 Vėjas 4.444.444.444.444.444.4455555.285.835.836.396.395.835.285.28555555
  Kryptis WSWWSWWSWWSWSWSWSWSWSWSWSWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSW
3-4 Vėjas 555555                  
  Kryptis WSWWSWWSWWSWWSWWSW                  

Informaciją visada pasitikslink su WindGuru.com Vėjas pateikstas m/s