Orai Liepaja sea

Day   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1-18 Vėjas               5.285.28555.285.836.396.395.835.83
  Kryptis               NWWNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWWNWWNW
1-19 Vėjas 5.8354.444.444.443.893.893.613.063.062.783.063.063.063.613.613.613.614.445.285.835.836.396.67
  Kryptis WNWWNWWNWWNWWNWNWNWNWNWNWWNWWNWWNWWWWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSWWSWW
1-20 Vėjas 6.676.395.835.835.2854.443.893.613.062.783.063.063.613.613.613.062.782.782.782.782.222.222.78
  Kryptis WWWWNWWNWWNWNWNWNWNNWNNWNNWNNWNNWNNWNNWNNWNNWNNWNNWNNWNNWNNWNNW
1-21 Vėjas 2.222.222.222.222.222.782.782.782.222.222.222.782.782.782.782.782.222.222.222.222.222.222.222.78
  Kryptis NWNWNWNWNWNWWNWWNWWNWWNWWNWWWWWSWWSWWSWWSWSWSWSWSWSWSW
1-22 Vėjas 3.063.063.063.613.613.613.613.613.063.063.063.613.613.893.893.893.613.063.063.613.613.063.063.61
  Kryptis SWSWSWSWSWSWSSWSSWSSWSSWSSWSSWSSWSSWSSSSSSESSESSESSESSESSE
1-23 Vėjas 3.613.613.613.613.613.613.613.893.613.613.613.613.613.063.062.782.782.782.782.783.063.063.063.06
  Kryptis SSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESESESESESESESESESESE
1-24 Vėjas 3.063.062.783.063.613.613.613.613.613.613.613.613.613.063.063.063.063.613.613.613.613.613.613.61
  Kryptis SESESEESEESEESEESEESEESEESEESEESEESEESEESEESEEEEEEEEE
1-25 Vėjas 3.613.063.063.613.613.893.894.444.444.444.445555555555555.28
  Kryptis EEEEEEEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENE
1-26 Vėjas 5.285.285.285.835.835.835.835.835.285.285.285.285.285.285.285.28555554.444.444.44
  Kryptis ENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENE
1-27 Vėjas 4.444.443.894.444.444.444.444.444.444.444.444.443.893.893.893.613.063.062.782.782.782.222.222.22
  Kryptis ENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEEENEENEENEENEEEEEESEESEESEESEESE
1-28 Vėjas 2.222.222.222.782.783.063.063.063.063.063.063.613.063.61          
  Kryptis SEESESESESESESESESESESESESESE          

Informaciją visada pasitikslink su WindGuru.com Vėjas pateikstas m/s