Orai Palm Beach

Day   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
11-17 Vėjas            3.063.063.613.613.613.613.613.613.613.613.613.063.06
  Kryptis            WWWWWWNWWNWWNWWNWNWNWNWNW
11-18 Vėjas 3.613.614.4455.285.285.285.836.395.835.285.835.835.835.836.396.396.396.395.835.835.835.835.83
  Kryptis NWNWNNWNNWNNNNNNENNENNENNENENENENENENNENENENENENENE
11-19 Vėjas 5.285.285.28555555.285.285.285.835.835.285.285.28555554.443.893.61
  Kryptis NENENENENENENENENENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENE
11-20 Vėjas 3.613.613.613.063.063.062.782.782.782.782.782.782.782.222.222.222.222.222.782.782.782.782.222.22
  Kryptis ENEENEENEENEENEENEENEENEEEEEEEEENEENEENEENEENEENEENEENEENE
11-21 Vėjas 2.222.222.782.782.782.782.782.783.063.063.063.893.893.613.613.063.063.063.063.063.062.782.782.78
  Kryptis ENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEEEEE
11-22 Vėjas 2.222.222.221.671.671.671.671.671.671.672.222.782.782.222.222.221.671.672.222.222.222.222.222.22
  Kryptis EEEEEEEEEEEEEEEENEENEENEENEEEEEE
11-23 Vėjas 2.222.222.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.222.221.671.671.391.391.391.391.391.391.39
  Kryptis EESESESWSWWWSSWWSWSWSSWSWSSWSWWSWWSWWNWEENENWNNWNN
11-24 Vėjas 1.671.391.391.391.391.671.671.672.221.671.672.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.22
  Kryptis NNNENNNNENNENNENEENEENEENEENEENEENENENENENENEENEENEENEENEENE
11-25 Vėjas 2.221.671.671.671.671.671.672.222.222.222.222.782.782.782.782.222.221.671.671.671.671.671.672.22
  Kryptis NEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENEENENENENENENENENENE
11-26 Vėjas 2.222.782.782.782.783.063.063.063.613.063.063.613.613.063.063.063.063.063.062.783.063.062.783.06
  Kryptis NENNENNENNNNNNWNNWNNWNNWNNWNWNNWNNWNNWNNNNENNENNENNENNENNE
11-27 Vėjas 2.783.063.062.782.782.782.222.222.222.222.22             
  Kryptis NNENENENENENENENNENENENNE             

Informaciją visada pasitikslink su WindGuru.com Vėjas pateikstas m/s