Dusia spot: from 1:50 till 3:28
Kitai spot:4:30 till 05:30
Juodkrante spot: 6:35 till 07:49
Monciskes spot: 08:45 till 11:10